Polish English German Russian Ukrainian

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

header background

DORADZTWO CELNE

Naszym podstawowym zadaniem jest kompleksowe reprezentowanie interesów klienta przed organami celnymi w Polsce.

Pracownicy  naszej Agencji posiadają  rozległą wiedzę dotyczącą unijnych przepisów regulujących szeroko pojęty obrót towarów. Wiedza naszych Agentów Celnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem w dokonywaniu odpraw celnych gwarantuje wysoki poziom oferowanych przez nas usług co znajduje odzwierciedlenie w zadowoleniu i zaufaniu naszych klientów.
Wiemy, że każdy Klient potrzebuje szybkiej i fachowej obsługi, dlatego też każdy przedsiębiorca jest traktowany priorytetowo, w myśl zasady "Klient nasz Pan".

Realizujemy  porady celne  związane  z zagranicznym  obrotem towarami w oparciu o aktualne przepisy  wspólnotowe oraz krajowe , pomagamy poprawnie  zaklasyfikować  towary  w taryfie celnej  , określamy stawki celne  oraz  podatki  należne  przy impotrowanym  towarze .

Występujemy z wnioskami o  Wiążące informacje taryfowe ,(WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 6 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych,

  • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;

  • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;

  • skraca czas odprawy celnej