Certyfikat

W listopadzie 2012 uzyskaliśmy pozwolenia na procedurę uproszczoną i z tego tytułu świadczymy usługę rozliczania podatku VAT importowego w deklaracji VAT-7. wg art. 33a ust. 2 lit pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej).

Dokonujemy odpraw celnych importowych w procedurze uproszczonej w portach w Gdyni oraz Gdańsku – kontenery bezpośrednio po odprawie jada na rozładunek do odbiorcy.

Odroczenie VAT w imporcie z zastosowaniem procedury uproszczonej. Nie chcesz płacić VAT przy imporcie? Zwróć się do nas.

Z NAMI IMPORTUJESZ BEZ VAT-U

Import w procedurze uproszczonej. Korzyść polega na rozliczeniu VAT od importu towarów bez jego wpłacania.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości dokonania odprawy celnej z odroczonym podatkiem VAT. Pozwala ona na realizowanie odpraw celnych bez konieczności zapłaty podatku VAT należnego z tytułu importu. (art. 33a ustawy o podatku VAT wymaga, aby towary, od których jest należny podatek VAT z tytułu importu zostały objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art.76 ust.1 lit. b,c. Wspólnotowy Kodeks Celny).

Firma korzystająca z naszej procedury uproszczonej w imporcie wykazuje w deklaracji jedynie podatek należny i naliczony.

W dniu 23-11-2012 otrzymaliśmy certyfikat AEO.

PROCEDURA UPROSZCZONA – ODPRAWY BEZ VAT

Korzyści wynikające ze stosowania procedury uproszczonej:

 • możliwość rozliczenia podatku VAT (odroczony podatek VAT), zgodnie z treścią art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (w deklaracji podatkowej),
 • firma wykazuje w deklaracji jedynie podatek należny i naliczony,
 • oszczędność czasu,
 • zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowanego (towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności),
 • zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych,
 • możliwość dokonywania zgłoszeń celnych po godzinach pracy urzędu celnego zarówno w przywozie jak i wywozie,
 • możliwość racjonalnego planowania dostaw i szybszej realizacji zamówień klientów,
 • możliwość dokładnego przygotowania dokumentów,
 • możliwość późniejszej regulacji należności celnych i podatkowych
  • poprzez uzyskanie pozwolenia na odroczenie płatności należności celnych,
  • poprzez uzyskanie ułatwienia w postaci przesunięcia terminu płatności podatku VAT,
 • komunikacja elektroniczna z urzędem celnym z zastosowaniem systemów: NCTS, CELINA, ECS,
 • możliwość dokonania zgłoszeń uzupełniających w przywozie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (zgłoszenia elektroniczne),
 • realizacja zgłoszeń wywozowych w systemie ECS (wyjątek stanowi procedura awaryjna, w której wymagane jest zgłoszenie papierowe ESS.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
tel. +48 17 864 18 74