Agencja Celna Gomar Rzeszów

Nasza oferta

Nasza oferta skierowana jest do firm dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. W szczególności do firm stosujących wszelkie procedury gospodarcze i zawieszające (uszlachetnienie czynne, bierne, skład celny, magazyn czasowego składowania), importerów, eksporterów z kraju i zagranicy.

W 2012 roku GOMAR RZESZÓW uzyskał status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO – wystawiony przez Izbę Celną w Przemyślu), który jest potwierdzeniem wiarygodność i najwyższych standardów naszych usług. 


Nasza wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem w dokonywaniu odpraw celnych gwarantuje  wysoki poziom usług.

Od dnia 17-11-2020 zmieniliśmy formę prawną naszej działalności i nastąpiła zmiana nazwy naszej firmy na GOMAR RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kompleksowo świadczymy usługi logistyczne. Jako agencja celna świadczymy pełną obsługę we wszystkich procedurach celnych przesyłek przewożonych transportem morskim, drogowym, lotniczym oraz pocztowym.

Dokonujemy odpraw celnych importowych w procedurze uproszczonej w portach w Gdańsku i Gdyni.

W imieniu Klientów:

  • Dokonujemy płatności należności celnych, podatkowych i innych związanych ze zgłoszeniem towaru organom celnym,
  • wypełniamy karnety TIR, listy przewozowe CMR,
  • wystawiamy świadectwa pochodzenia EUR1,
  • wypełniamy dokumenty akcyzowe,
  • wnosimy odwołania i inne wnioski podlegające rozpatrzeniu przez organy celne,
  • występujemy o uzyskanie pozwoleń celnych.
  • realizujemy procedury specjalne – uszlachetnienie , procedura czasowa , skład celny
  • prowadzimy magazyn czasowego składowania

Spełniamy warunki ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące przedstawiciela podatkowego i świadczymy usługę zgodnie z wymogami art. 18d ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po odprawie celnej importowej następuje bezpośrednio wewnątrzwspólnotowa dostawa do innego kraju UE, niż Polska (procedura celna 4200).

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji.