Doradztwo celne

Naszym podstawowym zadaniem jest kompleksowe reprezentowanie interesów klienta przed organami celnymi w Polsce.

Pracownicy naszej Agencji posiadają rozległą wiedzę dotyczącą unijnych przepisów regulujących szeroko pojęty obrót towarów. Wiedza naszych Agentów Celnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem w dokonywaniu odpraw celnych, co gwarantuje wysoki poziom oferowanych przez nas usług. Znajduje to odzwierciedlenie w zadowoleniu i zaufaniu naszych klientów.

Wiemy, że każdy Klient potrzebuje szybkiej i fachowej obsługi, dlatego też każdy przedsiębiorca jest traktowany priorytetowo, w myśl zasady „Klient nasz Pan”.

Realizujemy porady celne związane z zagranicznym obrotem towarami w oparciu o aktualne przepisy wspólnotowe oraz krajowe, pomagamy poprawnie zaklasyfikować towary w taryfie celnej, określamy stawki celne oraz podatki należne przy importowanym towarze.

Występujemy z wnioskami o Wiążące Informacje Taryfowe (WIT). Są to decyzje rozstrzygające o klasyfikacji taryfowej towarów, czyli o właściwym kodzie Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 6 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych. WIT:

  • ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych,
  • jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej,
  • skraca czas odprawy celnej.