Kontakt

Agencja Celna Gomar Rzeszów

Główna siedziba

ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów
tel. +48 17 8641874
fax. +48 17 8642278
e-mail: 
www.gomar.rzeszow.pl

  • NIP 8133670382 | KRS 0000869592 | REGON 180788066
  • SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  • KAPITAŁ ZAKŁADOWY – 5000 PLN

Formularz kontaktowy