Oferta

 • Jesteśmy gotowi na obsługę podmiotów których dotyczy brexit
 • Posiadamy pozwolenia na procedurę uproszczoną.
 • Świadczymy usługę rozliczania podatku VAT importowego w deklaracji VAT-7. Zapraszamy do skorzystania z możliwości dokonania odprawy celnej z odroczonym podatkiem VAT, która pozwala na realizowanie odpraw celnych bez konieczności zapłaty podatku VAT należnego z tytułu importu.
 • Spełniamy warunki ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące przedstawiciela podatkowego i świadczymy usługę zgodnie z wymogami art. 18d ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po odprawie celnej importowej następuje bezpośrednio wewnątrzwspólnotowa dostawa do innego kraju UE, niż Polska (procedura celna  4200).
 • Import, eksport, ICS, ECS,T1,T2.
 • Kompleksowe obsługi odpraw celnych.
 • Odprawy celne eksport, import.
 • Odprawy czasowe, uszlachetnienie czynne, bierne.
 • Tranzyt.
 • Magazyn czasowego składowania.
 • Skład celny publiczny.
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT dla wewnątrz wspólnotowej dostawy oraz wewnątrz wspólnotowego nabycia towaru.
 • Wypełnianie dokumentów eksportowych i importowych JDA SAD.
 • Wypełnianie świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia EUR1.
 • Wypełnianie dokumenty DWC, CMR, karnet TIR i inne.
 • Taryfikacja towarów.

USŁUGI DORADCZE

 • Doradztwo, wnioski, odwołania dotyczące spraw celnych.
 • Świadczymy usługi kompleksowego magazynowania i logistyki (rozładunki, załadunki, przeładunki). Posiadamy rampę, wózek do 3,5 tony, dźwig, suwnice.

USŁUGI TRANSPORTOWE 

 • Spedycja międzynarodowa.
 • Logistyka kontenerowa z krajów azjatyckich.
 • Logistyka drobnicy z krajów azjatyckich.
 • Transport cało-pojazdowy.
 • Transport drobnicowy.