Informacje

  • Spełniamy  warunki ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące przedstawiciela podatkowego i świadczymy usługę zgodnie z wymogami art. 18d ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po odprawie celnej  importowej następuje bezpośrednio wewnątrzwspólnotowa dostawa do innego kraju UE niż Polska (procedura celna  4200).
  • Dokonujemy odpraw celnych importowych w procedurze uproszczonej – bezpośrednia dostawa w portach w Gdyni oraz Gdańsku (towar bezpośrednio z portu jedzie do klienta).
  • Prowadzimy Skład Celny publiczny.
  • magazyn czasowego składowania
  • procedury naprawcze dla towarów niespełniających wymagań pozataryfowych