Brexit stał się faktem, Wielka Brytania nie jest już członkiem UE -Agencja celna Gomar Rzeszów pomaga w procedurach celnych

  • Przedsiębiorca, który obecnie wywozi lub przywozi towary do/z Wielkiej Brytanii i który do tej pory nie realizował formalności celnych, będzie musiał zarejestrować się w usłudze e-Klient i uzyskać numer EORI – świadczymy usługę nadania nr EORI
  • Sprowadzone towary nieunijne należy przedstawić organom celnym –powiadomić o ich przybyciu i dostępności do kontroli celnej. Od tego momentu towary, do czasu ich dopuszczenia do obrotu, są czasowo składowane. Towary mogą być czasowo składowane w magazynie czasowego składowania -świadczymy taką usługę posiadamy własny magazyn czasowego składowania
  • Przywóz towarów spoza Unii Europejskiej będzie wymagał objęcia ich procedurą celną w celu swobodnego dysponowania towarami na terytorium Unii Europejskiej należy objąć towar procedurą dopuszczenia do obrotu lub objąć towar procedurami specjalnymi ( odprawy czasowej , uszlachetnienia czy końcowego przeznaczenia ) – nasza agencja pomaga zrealizować wybraną procedurę. Towar dopuszczany jest do obrotu,jeżeli spełnia wymagania określone w odrębnych przepisach, dotyczące m.in.: ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa produktów, oznakowań CE czy CITES -zagrożonych gatunków zwierząt i roślin jak również przedmiotów z nich wykonanych.
  • Towary unijne w wymianie handlowej wywożone z Polski do Zjednoczonego Królestwa muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu – również pomagamy w realizowaniu procedury wywozu. Potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu jest komunikat elektroniczny IE599 podpisany elektronicznie przez urząd wyprowadzenia, stanowiący także dowód dla organu podatkowego w zakresie zastosowania 0% stawki VAT
  • W celu uniknięcia formalności importowych w Irlandii wymagane jest potwierdzanie unijnego statusu celnego towarów. Przedsiębiorca może tego dokonać poprzez:-zastosowanie tzw. wewnętrznego tranzytu (T2) w systemie NCTS2 -wypełniamy i dokonujemy zgłoszeń celnych dla takiej procedury. W Irlandii należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej T2L w urzędzie celnym przeznaczenia.
  • zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji .