Procedury celne

Posiadamy pozwolenia na procedurę uproszczoną oraz certyfikat AEO.

Obsługujemy kompleksowo: import, eksport, ICS, ECS, T1, T2, KARNET TIR, cło, intrastat, akcyza, skład celny, magazyn czasowego składowania, doradztwo celne, logistyka, spedycja i transport międzynarodowy, posiadamy magazyn wysokiego składowania.

Współpracujemy z wieloma partnerami w kraju i poza jego granicami, co pozwala nam na szeroką i kompleksową obsługę naszych klientów.

Nasze usługi

Świadczymy usługę rozliczania podatku VAT importowego w deklaracji VAT-7. Zapraszamy do skorzystania z możliwości dokonania odprawy celnej z odroczonym podatkiem VAT, która pozwala na realizowanie odpraw celnych bez konieczności zapłaty podatku VAT należnego z tytułu importu.

Spełniamy  warunki ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące przedstawiciela podatkowego i świadczymy usługę zgodnie z wymogami art. 18d ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po odprawie celnej  importowej następuje bezpośrednio wewnątrzwspólnotowa dostawa do innego kraju UE, niż Polska (procedura celna  4200).

Odprawy celne import, eksport, AIS, ECS, T1, T2L. Kompleksowa obsługa odpraw celnych: eksport, import, odprawy czasowe, uszlachetnienie czynne i bierne, tranzyt.

Deklaracje INTRASTAT. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT dla wewnątrz wspólnotowej dostawy i wewnątrz wspólnotowego nabycia towaru.

Wypełnianie dokumentów. Wypełnianie świadectwa pochodzenia EUR1, ATR, DWC, CMR, CIM, karnet TIR i innych.

Usługi doradcze. Doradztwo, wnioski, odwołania dotyczące spraw celnych.

Magazyn. Świadczymy usługi kompleksowego magazynowania (rozładunki, załadunki, przeładunki). Posiadamy rampę, wózek do 3,5 tony, dźwig, suwnice.